Aktuellt

Genom samarbete kan vi nå långt

Filmprojektet är ett exempel på där vi via samarbete kan nå nya mål. Vid filmningen samarbetade vi med Filmhouse, Scen Vara och tillsammans med Ekehagens fornby. På det viset fick rätt miljö för filmningen. Här ser vi när ett av barnet tränas för att bli krigare.

En film blir till

Här under våren så filmade Filmhouse scenerna som vi sedan kunde använda i vår film om Offerplats Finnestorp. Tillsammans med skådespelare från Scen Vara kunde allt genomföras. Här ser vi en sekvens flimas som gestaltar vardagslivet under folkvandringstid.

Beowulf och drakskatten

”Nu är det  dags för en ny filmatiserad hjälte att rida in på den västgötska historiescenen. För när Falbygdens Museum nu visar fynden från Offerplats Finnestorp, då tar man hjälp av en av historiens mest mytomspunna – hjälten Beowulf.” –  se västnytts inslag om utställningen:

http://svt.se/2.34007/1.1559275/

 

Bild från den filmatiserade versionen av Beowulf. Länk nedan.

 

http://www.beowulfmovie.com/

 

  

Kort om sommarens aktiviteter

– Utställning Falbygdens museum ”Drakskatten från Finnestorp”, 17 maj – 6 september.

– Arkeologiska utgrävningar – öppna för allmänheten 13 juli-24 juli & 10 augusti -21 augusti.

– Spelet om Offerplats Finnestorp, Scen Vara, 8 augusti – 30 augusti

— Se filmen om Offerplats Finnestorp under fliken Film .

— Det kommer mer – men det lägger vi ut i samband med utgrävningarna i juli.

 

 

Då är det dags för en ny säsong för Finnestorp

Då är det dags för en ny säsong för Finnestorp. Vi har tagit en kort paus under en period. Först och främst för att jag var tvungen att göra färdigt äldre utgrävningar som exempelvis kökkenmöddingen i Ånneröd. Denna skal- och avskrädeshög från slutet av bondestenålder visade sig bli en av de mest intressanta undersökningar som jag har gjort under mina 30 år som arkeolog. Kort kan det sammanfattas med att skalhögen bildades i samband med återkommande svältperioder hos dessa fångstgrupper. Dessa svältperioder var orsakade av en ekologisk kollaps i det marina ekosystemet. Kollapsen hade sin grund övergången till ett mycket varmare hav. Det vill säga här möts en dagsaktuell fråga med stenåldersforskningen!

I år kommer en massa saker att hända kring Finnestorp. Men alla dessa olika aktiviteter återkommer jag till lite längre fram. Nämnas kan att filmen kring Finnestorp kommer först i början av maj. Vi ville ha med offerscener som Scen Vara hjälper oss med.

Detta får vara allt för denna gången.

Kallelse till årsmöte!

Välkommen till Finnestorps vänners årsmöte  
torsdagen den 5 mars 2009!

Mötet äger rum i Valeberg – Ryds hembygdsgård kl 18.30 

Grävledare Bengt Nordqvist visar bilder och berättar om fjolårets fantastiska fynd.

Även planerna inför årets grävverksamhet kommer att presenteras under mötet och Du har möjlighet att anmäla dig som frivillig!

Vi bjuder på kaffe! 

Under 2008 gjorde vi i Finnestorps vänner flera spännande och utvecklande aktiviteter. Hjälp oss att finna fler intressanta besöksmål eller föreläsare! Tipsa styrelsen! 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Egil Josefson,

Foto från exkursionen till Uppåkra. Hallgropen syns i bildens mitt.

 

Obegripligt vilken hantverksskicklighet

När dessa bleck studeras nära så blir det uppenbart hur detaljerade och välgjorda dessa föremål är. Det är först när dessa små föremål förstoras upp som alla dessa högklassiga små detaljer blir skönjbara. När blecket har förstorats upp kan vi se en serie olika detaljer. Längst ner ser vi att man har punsat in rosetter. Ovanför detta syns ett band med punkter. Nästa ornamentsdetalj är en ett band med trekanter (med cirkel inuti) med basen neråt. Direkt ovanför finns samma trekant, fast nu vänd med spetsen neråt. Genom att lämna ett smalt utrymme mellan de båda trekanterna har det bildats ett smalt zick-zack band. Ovanför denna sekvens med ornament kommer en rad återigen med punkter. Detta punktband ligger precis i övergången mellan förgyllning och niello. Överst, och inom neillo-fältet, återkommer bandet med trekanter (punkt inuti).

Här syns en närbild på praktblecket. Notera att varje enskild ornamentsdetalj har punsats in – det ena efter det andra. Det är ett mycket mödosamt och högkvalitativt arbete som återkommande har åstadkommits. Vi känner igen detta hos alla de föremål som påträffats här i Finnestorp.

Dags för leverans till arkeologen

 

Praktblecket är nu färdigkonserverat. Detta bleck har genom konservators kunniga arbete omvandlats från ett oigenkännligt metallföremål till ett praktbleck som vi kan se har hört till ett hästbetsel.

Foto av praktblecket som nu är ”redo för leverans till arkeologerna” – men före det skall vi ta en sista och närmare titt på beslagets ornamentik.

 

Efter konserveringen…

 

Praktblecket efter konservering. När man nu ser blecken igen tror man inte att det är samma bleck. Jag kan aldrig riktigt begripa att förgyllning & neillo har kunnat överleva när dessa bleck har legat ute i den fuktiga jorden- vinter, vår, höst & sommar. – år ut år in.

 Nu efter konserveringen syns förgyllningen, men framför allt syns den yttre bården av den matta niello