Aktuellt

Röntgen avslöjar

För att åskådliggöra hur man ”kan se igenom” alla föroreningarna – visar vi en röntgenbild av ett praktbleck.

Fotot visar en röntgenbild av ett av de andra praktblecken. På bilden syns tydligt all den fina dekoren.

I närbild syns alla föroreningar

Här ser vi praktblecket i närbild innan konserveringen. De olika krustorna syns tydligt mot det förgyllda partiet. Det är svårt att begripa att detta föremål skall kunna gå att rädda för eftervärlden.

Fotot visar en närbild som visar alla föroreningar och oxider som ligger likt en ”hinna” över metallytan.

Bedömning av föremålet

När fyndet har anlänt till SVK görs bedömning av föremålet. Här på fotot kan vi se att praktblecket ser ut att ha farit illa under alla detta ett och halvt årtusende som det har legat i våtmarken

På fotot kan vi se hur små dessa föremål egentligen är.

Praktblecken från Finnestorp är mycket vackra

Praktbleck har vi påträffat tidigare och de finns spridda från offerplatsens norra del till den allra sydligaste delen. De ligger både som enstaka föremål och i koncentrationer.

De har alla varit fästade på läderremmar. Vissa har varit fästa på hästarnas betsel. Enstaka har haft funktionen att vara övergång mellan bett och tygel alternativt utgöra en övergång mellan bett och betsel (som nedanstående bleck).

Här ser vi ett foto från fyndtillfället.

 

Den var inte det vi trodde..

Ja, först och främst tror jag att de flesta inte noterade detta lilla föremål under grävningen.

Men till frågan – vad kom vi fram till – nu när den var konserverad?.

”Ett litet grått oansenligt föremål – troligtvis från en relieffibula.”

Efter konservering kunde vi se att det var vackert förgyllt föremål. I ock för sig- så, långt passar det in i tolkning att föremålet skulle ha tillhört en relieffibula.  Men efter konservering kunde vi konstatera att denna tolkning var felaktigt.

Ja ack, så fel. Efter konserveringen kunde vi se att ”triangels nedre del /dess bas” var facetterat och förgyllt. Det skulle den inte ha varit om den suttit fast  med dess nedre på relieffibulan. Här skulle det istället ha varit en brottyta & inte en förgylld yta.

Nej, allt tyder på att det lilla föremålet har suttit fastlödd på ett annat beslag- men frågan är vilket? Ja, det vet vi inte idag. Det är inte det enda små-föremålet som vi har påträffat. Vi har fler (i olika varianter). De kännetecknas av att vara välgjorda, med en mycket detaljerad ornamentik. De är också i flera fall förgyllda (som nedanstående).

 

På fotot syns det facetterade föremålet och dess förgyllda bas.

Denna symbol med cirkel ovanför en triangel ….

Denna symbol med cirkel ovanför en triangel förekommer som vanligast på de så kallade relieffibulorna. Vi ser snarlika symboler (här med den vanligare varianten – en cirkel) som finns längs den övre delen/ kanten av spännet. Dessa spännen har burits av kvinnor över hela den Europeiska kontinenten (det finns undantag – men det tar jag inte upp här).

Så frågan är – är det ett fragment av en fibula som vi har påträffat?

Bilden visar en relieffibula från folkvandringstid.

Varför denna detalj-rikedom?

I förstoring ser vi att dekoren på detta lilla föremål är i det närmaste överdrivet. Man frågar sig – Varför? Även små föremål denna visar på en mycket högt driven hantverksskicklighet. Det krävs mikroskåp eller förstoringsglas för att se alla detaljer.

När vi ser den så här – så ser den ju bedrövlig ut! Men ser vi dess rätta jag?

Här ser vi de tre cirklarna ovanför triangeln – i närbild.

I mikroskåpet syns det tydligare

I mikroskåpet syns det tydligare att det finns en massa ”krustor” på metallen som döljer dess verkliga yta.

På fotot kan man skönja en gråfärgad matt beläggning på ytan. Under allt kan man skönja en antydan till förgyllning.

 

Snacka om att metalldetektorna tar det mesta…

Väl inne i hos konservatorn så mäts föremålet. Det är som störst 14 kanske 15 mm. Ändå kan vi skönja flera detaljer. Vi kan se att dekoren inte är inpunsad  utan föremålets form och mönster har gjutits fram. Det vill säga har en dekor som på arkeologspråk kallas för Sjörup-stilen efter en skånsk fyndplats.

Nu kan vi se att det är en trekant med tre cirklar på dess topp.

Ett av de mer fantasieggande föremålen…

Nu kommer ni att kunna följa några av de föremål som vi påträffade år 2008. Det blir jag som fortsätter berättelsen kring dessa fynd. Fotona kommer från flera håll – även från Johan.

Så, ett av de mer fantasi-eggande föremålen från 2008 – års undersökning var ett ”pyttelitet” gråfärgat föremål. Det är centimeter – stort och format som en ”triangel med punkt ovanför”. En märklig symbol kan tyckas men – det är en av de mest återkommande under folkvandringstid. Den har säkert haft en mycket speciell betydelse för germanerna för ca 1 500 år sedan. En förklaring kan vi återkomma till längre fram.

På bilden ser vi det ytterst minimala föremålet fotograferat mot en tegelpanna. Notera storleken gentemot bakgrundens gruskorn.

.