Aktuellt

Missa inte årets Utställning om Finnestorp

årets tema är:

Finnestorp – mossen, makten och guldet.

I Finnestorp, Trävattna socken, en numera öde avkrok i Västergötland samlades beridna härar för att avgöra strider om land och riken. Segrarna visade sin nyvunna makt genom att i mossen offra de besegrade, deras hästar och dyrbara utrustning.  Detta hände för 1500 år sedan.

Utställningen invigs kl. 12.00  6 juni på Falbygdens museum, Falköping

Missa inte denna utställning – det är kanske den sista chansen, på många år, att få se alla dessa fantastiska fynd.  Vi ses där på torsdag

 

 

Tiden går….

Vi har inte kunnat skriva här på aktuellt på länge. Det har varit orsakat av att vi inom UV har fått nya datorer & de nya programmen har blockat möjligheten att logga in på hemsidan. Men nu fungerar det uppenbarligen igen.

Nu har undertecknad arbetat i statens tjänst i 30 år och har samtidigt arbetat längst som ”grävande arkeolog” i Västsverige.  När man har arbetat så länge erhåller man en utmärkelse – NOR (Nit Och Redlighet..i statens tjänst). Trevligt med tillställningen var att Riksantikvarien Lars Amreus höll ett personligt tal  där han berättade om DET föredraget (om Huseby klev) som jag höll i slutet av 90-talet på Statens Historiska Museum. Ja, just det sa jag – det var då hela föreläsnings salen var proppfull & jag kom allra sist.. Åsså- Som ni ser, så valde jag klocka – ej medalj. Jag har redan en medalj – det räcker.

Nedan undertecknad erhåller NOR. Bilden med med utmärkelsen gick dock inte att lägga ut…(men om någon undrar – en klocka).

 

Vi behöver hjälp med bilder från utgrävningarna

Nu arbetar vi med själva grävrapporten om Finnestorp. Just nu har vi gått igenom foton från de olika grävåren. Och det är framför allt foton från de första åren år 2000 och 2001, men även 2008 -2009 är det skralt beträffande foton.

Nedan – tornfotografering pågår (Djupa gropen – mellan landsvägen & Lidan). Notera alla vita stickor och vita fyndpåsar. De flesta markerade fynden utgör skelettdelar från häst. Nedan ett foto från 2004.

 

 

Avrapporteringen har börjat

Nu har vi påbörjat skrivandet av grävrapporten – Finnestorp 1902-2012.

Denna publikation behandlar 110 års markingrepp som har varvats med arkeologiska utgrävningar! Som i led i detta arbete så var vi i måndags på Skara museum (Västergötlands museum) och gick igenom de föremålsfynd som finns där. Men vi kopierade också av olika planer m. m., som finns i de äldre rapporterna. Redan år 2001 var vi här med en arbetsgrupp från Fornminnesförening. Då var det frågan om att insamla så mycket kunskapsmaterial som möjligt inför nästkommande års grävning. Men nu handlade det om att samla in material för den kommande rapporten. Maria Vretemark var vår medhjälpare från museet, så vi fick den allra bästa hjälpen.

Nedan, sadelbeslaget som Hasseberg fann år 1978 vid bron. Föremålet finns på museets basutställning.

 

Vi önskar er alla en go fortsättning av det nya året 2013

Under år 2012 utfördes den sista fältundersökningen vid Finnestorp. Men nu under innevarande år (2013) fortsätter vårt projekt kring Offerplats Finnestorp. Vi övergår nu från att insamla  fyndmaterial till att fokusera på att bearbeta och därefter att presentera våra resultat i bokform.

Vi har också erhållit ekonomiska möjligheter (från Torsten Söderbergs stiftelse) för att kunna påbörja att utföra olika tvärvetenskapliga analyser. Jag återkommer, längre fram under året, med att presentera de vetenskapliga metoder som kommer att användas.

Nedan bild från 2012 års grävning. Grävningsledaren har inte blivit knäpp! Det är endast arbete med dator som pågår…

 

 

 

 

Årets första föredrag sker på Ekehagens Forntidsby

Om offrade kungar, hästar och svärd. Om asatro och tidig kristendom, romerska rikets fall och guld i överflöd. Bengt Nordqvist visar bilder och berättar om tolkningar och slutsatser från utgrävningarna av offerplats Finnestorp.

Onsdagen den 30 januari, kl 19 .00

Nedan – en bild på praktremsöljan – som kommar att presenteras, diskuteras & tolkas under föredraget. 

 

En tillbakablick på årets undersökning – spektakulära fynd.

Innan semestern lovade jag att återkomma till det mest spektakulära och unika med årets grävning. Det har nämligen årligen ”bjudits på” överraskningar vid våra utgrävningar. Nu grävde vi ett schakt som sträckte sig från fyndlagret nere i våtmarken & upp på den ”torra” strandkanten. Uppe på den dåtida strandkanten ”dök resterna av en eldstad upp”. Liksom de andra eldstäderna som vi påträffat på de andra öarna, så utgörs de av små oansenliga mörkfärgningar som innehåller sot och sparsamt med kolbitar.

Men den viktigaste och samtidigt den största överraskningen var en liten och anonym mörkfärgning som dök upp nere i våtmarken. Utgrävningsförhållandena var utmärkta vilket gynnade oss. Bakgrunden är den, att samtidigt som de mörka torvliknande förhållandena genomgrävdes, så avsöktes ytan med metalldetektor. Vid detta tillfälle kunde konstateras att det fanns ett metallföremål som indikerades i form av en kraftig signal. Karaktären på signalen indikerade ett föremål som var tillverkat av brons. När sedan torvlagret hade grävts bort var det enkelt att konstatera att signalen kom från en plats som utgjordes av en mindre & rund mörkfärgning (se foto). Nu lade vi om grävstrategin. Istället för att gräva ut anläggningen – så grävde vi istället runt den. På detta viset frilade vi gropen. Och visuellt framstod den nu som en krukformad brun klump (se nedre foto). Nu gällde det att vara extra försiktig. Därför vattenspolade vi oss sedan successivt ner genom klumpen. Undan för undan ”grävde” / spolade vi oss ner genom sedimenten. Plötsligt dök ett litet spänne upp. Vi lät det ligga kvar & sedan grävde vi oss vidare ner. Sedan dök det upp agraffliknande knappar. Men längst ner i botten dök fyra metallbeslag upp. Två var rektangulära bleck, ett var ett remändebeslag & det fjärde var ett runt remkorsningsbeslag. Detta ledde oss fram till en serie helt nya konstateranden – återkommer till dessa….

 Nedan ser vi mörkfärgningen från ovan. Den utvecklade sig sedan till grop & vi ser den underst som en brun krukliknande formation (mellan Anna Wahles gummistövlar - i mitten av bilden).

 

 

Spektakulär grop med mycket spännande fynd

Denna anläggning samt dessa fynd gav oss en serie ny och viktig information. För det första – att man har gått ut i vatten och grävt en grop ner i de sterila sand- och grussedimenten. Någon liknade företeelse har aldrig tidigare påträffats vid en krigsbytesofferplats. För det andra – beslagen låg inte samlade i en klump utan de låg vid sidan av varandra samtidigt som de var väl positionerade & ordnade. Det var uppenbart att blecken inte hade slitits loss från remtygets läder remmar och därefter blivit nedkastade i gropen. Om så hade varit fallet hade metallbeslagen legat samlade i en klump på gropens botten. Nej, här låg de ordnade och i ett bestämt förhållande till varandra. Den självklara tolkningen är ett scenario där man har grävt en grop. Därefter har man slängt ner ett betsel i gropen. När detta utfördes satt beslagen kvar på läder remmarna. Ganska omgående har gropen slammats igen och föremålen har blivit väl inpackade. Under de kommande århundradena löstes läder remmarna upp & försvann. Men beslagen var redan inpackade – vilket innebar att blev de kvar i sin ursprungliga position & tack vare att gropen innehöll beslag som suttit på ett & samma betsel gav det oss ytterligare information. Det tredje var – att nu kunde vi föra samman bleck, agraffliknande knappar & remsöljor av olika kategorier till ett enda betsel. Det var första gången som vi kunde göra detta vid Finnestorp.

Nedan – i botten fanns ett remkorsningsbeslag och andra tillhörande bleck. Nederst – detaljbild av remkorsningsbeslaget (det sistnämnda fotot taget av I. Nordgren).