Start

Resultaten från forskningsundersökningarna av Offerplats Finnestorp har varit enastående. De visar att det från Kristi födelse och upp till 600 år framåt i tiden skedde upprepade offerhandlingar i våtmarken vid Finnestorp. Samtidigt pågick det omtumlande omvälvningar i såväl det omgivande landskapet som i den dåtida omvärlden. Finnestorp med dess fantastiska föremål är en del av denna spännande historia. Här vid Finnestorp finner vi försöken att genom offer påverka gudarna och via deras välvilja hjälpa till att öka fruktbarheten hos människor och djur men även en önskan om rikare skördar. Det som däremot dominerar på offerplatsen är alla de praktföremål som speglar den krigiska tid då det pågick en maktkamp som handlade om att ”skapa riken”.

Fynden

Många fynd är mycket vackert utformade och välbevarade. Här har man offrat den beridne krigarens vapenutrustning. Hästutrustningen är av en mycket exklusiv typ. Vissa av beslagen visar att de har tillverkats av mycket skickliga hantverkare.