Claes

Arkeologi

Under 2012 utfördes den sista grävningen i Finnestorp. Utgrävningsfasen i projektet är härmed avslutad. Nu vidtar ett gediget forskningsarbete. Det första momentet är att sammanställa en grävredogörelse. Denna kommer att innefatta alla undersökningar från år 1902 och fram till 2012.

Följ våra aktiviteter under Aktuellt


Finnestorp - En besöksplats för alla

Guidning sker i anslutning till utgrävningarna. Läs mer här

Lite om fynden:

Många fynd är mycket vackert utformade och välbevarade. Här har man offrat den beridne krigarens vapenutrustning. Hästutrustningen är av en mycket exklusiv typ. Vissa av beslagen visar att de har tillverkats av mycket skickliga hantverkare. Läs mer om fynden här.

Praktremsölja

Translation by google use flag

For english summary click here.

Übersetzung mit google benutschen flagge

Traduire avec google utiliser drapeau

 

  • Finansiärer arkeologi:

  • Finansiärer

Aktuellt

Attilla - hunnerhövdingen - graven inte funnen?

 En mycket spännande nyhet som snabbt spridit sig bland arkeologkretsar är denna nyhet att Attilas grav har påträffats. Och ...

Finnestorp med på sommarens utställning på Bohusläns museum

Finnestorp som kommer att finnas med på utställningen om hästens historia på museet i Uddevalla. Texter håller på at...

En tillbakablick på utgrävningen på Öland

Denna plats kommer att bli mycket viktig för Finnestorp ur en kronologisk synvinkel. Fyndmaterialet från Finnestorp kan delas upp i tre fas...