Platsen Finnestorp

Finnestorp är beläget mitt emellan Vara och Falköping. Kommungränsen går tvärs igenom offerplatsen.

Dagens väg mellan Larv och Floby går rakt igenom offerområdet. Sett ur ett naturperspektiv så ligger platsen just i brytzonen mellan slättbygd och skogsbygd.

Ån Lidan rinner alldeles invid offerområdet. På vinterhalvåret svämmar våtmarksområdet över och dränker sankmarkerna.

GPS info:

WGS84: N: 58.171 & E:13.234
RT90: X: 6452584 & Y: 1348705

Kontaktperson:

Bengt Nordqvist, Projektledare: bengtark@outlook.com