Bärbar konst (portable art) är ett signum för föremålen från Offerplats Finnestorp

Då är jag tillbaka. Från djupaste mörker till dagens strålade solsken.

Jag hade tänkt att titta närmare på ett återkommande fenomen som kännetecknar Offerplats Finnestorp. Det en stor grupp föremål vars visuella uttryck kan beskrivas som bärbar konst.

Det första man först slås av när man studerar föremålen från Finnestorp är hur välbevarade de är! De har legat år ut och år in i våtmarken och har sedan vid konserveringen omvandlats tillbaka till något som kan liknar ett i närmaste nyskick. De förefaller se likadana ut som när de ursprungligen lades ner i offerplatsens sankmark. De har legat här, medan omgivningen återkommande har skiftat från värme till kyla i mer än 1 500 år! Detta säger något om föremålens kvalité som kan spåras tillbaka till de extremt hantverksskickliga guldsmederna som skapat föremålen. Finsmeder som till vår glädje tillverkade dessa fantastiskt vackra föremål.

Motsättningen mellan minimalism och extrem detaljrikedom
Innan vi går in på andra föremål som visar den bärbara konsten detaljrikedom så börjar jag där vi slutade med Odinspännet utifrån detta sammanhang. Avbildningen av Odens huvud har många detaljer. Notera att Odens huvudparti är lika litet, eller mindre, än storleken hos spetsen på ditt lillfinger. Trots dess minimala storlek kännetecknas detta fantastiska mobila konstverk av ett stort antal beaktansvärda detaljer. Först dess huvudform som jag skulle beskriva gestalta ett förhållandevis runt till femkantigt ansikte. Han har en markerad haka. Kanske även höga kinder. Han har en distinkt och markerad näsa. Näsa är inte uppnosig, utan rak med något breda näsvingar. Han har en minimal mustasch som har gestaltats som en punsad punktlinje. Han har en liknande linje även vid tinningen. Han har en mycket markerad frisyr. Håret är format som en kraftig kalufs. Han har en markerad mittbena där håret har ett tydligt fall åt sidorna. Sammantaget ett väldigt detaljerat konstverk i miniformat. Först i uppförstoring är det möjligt att se alla detaljer (se tidigare inlägg).

Nästa gång beskriver jag bleckens detaljrikedom

Ha en skön sommar

/Bengt Nordqvist