Vänner

Föreningen är nu mera avvecklad.

Föreningen Finnestorps Vänner bildades den 28 augusti 2007 och fungerade främst som stöd till undersökningarna runt offerplatsen. Medlemmarna deltog i utgrävningarna och aktiviteter runt om. Efter undersökningarnas slut 2012, minskade intresset för föreningen vilket medförde att den avvecklades 2015.