Dags för leverans till arkeologen

 

Praktblecket är nu färdigkonserverat. Detta bleck har genom konservators kunniga arbete omvandlats från ett oigenkännligt metallföremål till ett praktbleck som vi kan se har hört till ett hästbetsel.

Foto av praktblecket som nu är ”redo för leverans till arkeologerna” – men före det skall vi ta en sista och närmare titt på beslagets ornamentik.