”Still alive”

 

Vår hemsida har varit helt inaktiv under längre period. Den har nu återuppstått!

Vi kommer att hålla er informerade om projektets fortgående arbeten. Dock inte lika frekvent som förr.

Först ut är att vår ”Grävredogörelse…” är tryckt och klar. Ni som har varit med och bidragit i samband med utgrävningarna kommer att få tillhandahålla boken till en extrem förnämlig summa. Tryckkostnaden ligger på ca 250 kr. Ni kommer att få köpa den för 50 kr/st.

Hur detta skall gå till praktiskt vet vi inte än. Men det får bli i samband med att vi har någon form av träff. Vi har nämligen ingen organisation för att distribuera boken.

Officiellt släpper vi boken nästkommande vecka. Det kommer att ske på Falköpings museum. Jag återkommer när jag vet mera.

Själv är jag numera inte pensionär utan fulltids forskare….

Det är många och stora vetenskapliga verk som skall skrivas under kommande åren.

Mvh

Bengt Nordqvist