”Inte bara cirklar och trianglar..

Punsornamenten på blecken från Finnestorp måste också jämföras med andra mönster från bland annat Sösdala och Sjörup. Dessa vackra mönsterdekorationer på bleck och hängen varierar inom givna grupper. Det är punkter, cirklar, halvcirklar, trianglar, stjärnor med flera symboler. Mönstren förekommer framför allt på beslag som har varit fästade på betslets läderremmar. Beslagen från Finnestorp är ofta tillverkade av ett undre stabiliserande bronsbleck. Ovanpå detta bleck har ett tunt silverbleck lötts fast. Innan det har applicerats på bronsblecket har silverblecket ornerats med olika stämpelmönster. Sedan har det försetts med förgyllda och niello täckta partier. Dessa stämpelmönster varieras över tid. Vilket gör det möjligt för oss arkeologer att ungefärligen fastställa dess ålder. Sedan kan man fundera över – varifrån kommer inspirationen till dessa stämpelmönster? Finns det stämpelmönster som liknar varandra? Eller går det att spåra samma guldsmed eller rent av att samma puns… etc.”

/Bengt Nordqvist