Albanien – Finnestorp. Finns det ett samband?

Jag var nyligen på ett endagarsbesök i Albanien. Vi besökte en antik stad vid namn Butrint. Här blev jag både ”knockad” och överraskad. Jag kände inte till denna spännande lämning tidigare. Dess äldsta murar går tillbaka till bronsålder och den klassiska grekiska perioden (med dess cykladiska murar). Sist jag såg något liknande var när jag besökte Mykene. Efter den grekiska perioden ”har alla varit där” i Butrint, från romare till Venetianer. Platsen övergavs till sist på 1700-talet på grund av ett mycket kraftigt jordskalv som ödelade staden.

Ur ett Finnestorps perspektiv är det den goternas skövling (550 e.Kr.) som är intressant för att hitta samband. Det finns ett långsökt samband med ett fynd från Äskatorp. I Äskatorp påträffats två brakteater. Den ena har en runinskrift med betydelsen ”Jag Erilar”. Denna brakteat har en vacker upphängningshylsa och har daterats till tidsperioden efter 500 e.Kr. Dess närmsta parallell har påträffats i Serbien som ligger i nordost om Albanien. Vilket skulle visa på nordiska kontakter med området under slutet av Folkvandringstid. Notera bilden av mosaiken från Butrints, som daterats till 400-talet e.Kr. Dess abstrakta mönster har sina motsvarigheter i de abstrakta mönster som kantar de förgyllda blecken från Finnestorp (pyramider och små rektangulära pricklinjer).

Ha det gott

Bengt N