En tillbakablick på årets undersökning – spektakulära fynd.

Innan semestern lovade jag att återkomma till det mest spektakulära och unika med årets grävning. Det har nämligen årligen ”bjudits på” överraskningar vid våra utgrävningar. Nu grävde vi ett schakt som sträckte sig från fyndlagret nere i våtmarken & upp på den ”torra” strandkanten. Uppe på den dåtida strandkanten ”dök resterna av en eldstad upp”. Liksom de andra eldstäderna som vi påträffat på de andra öarna, så utgörs de av små oansenliga mörkfärgningar som innehåller sot och sparsamt med kolbitar.

Men den viktigaste och samtidigt den största överraskningen var en liten och anonym mörkfärgning som dök upp nere i våtmarken. Utgrävningsförhållandena var utmärkta vilket gynnade oss. Bakgrunden är den, att samtidigt som de mörka torvliknande förhållandena genomgrävdes, så avsöktes ytan med metalldetektor. Vid detta tillfälle kunde konstateras att det fanns ett metallföremål som indikerades i form av en kraftig signal. Karaktären på signalen indikerade ett föremål som var tillverkat av brons. När sedan torvlagret hade grävts bort var det enkelt att konstatera att signalen kom från en plats som utgjordes av en mindre & rund mörkfärgning (se foto). Nu lade vi om grävstrategin. Istället för att gräva ut anläggningen – så grävde vi istället runt den. På detta viset frilade vi gropen. Och visuellt framstod den nu som en krukformad brun klump (se nedre foto). Nu gällde det att vara extra försiktig. Därför vattenspolade vi oss sedan successivt ner genom klumpen. Undan för undan ”grävde” / spolade vi oss ner genom sedimenten. Plötsligt dök ett litet spänne upp. Vi lät det ligga kvar & sedan grävde vi oss vidare ner. Sedan dök det upp agraffliknande knappar. Men längst ner i botten dök fyra metallbeslag upp. Två var rektangulära bleck, ett var ett remändebeslag & det fjärde var ett runt remkorsningsbeslag. Detta ledde oss fram till en serie helt nya konstateranden – återkommer till dessa….

 Nedan ser vi mörkfärgningen från ovan. Den utvecklade sig sedan till grop & vi ser den underst som en brun krukliknande formation (mellan Anna Wahles gummistövlar - i mitten av bilden).