En film blir till

Här under våren så filmade Filmhouse scenerna som vi sedan kunde använda i vår film om Offerplats Finnestorp. Tillsammans med skådespelare från Scen Vara kunde allt genomföras. Här ser vi en sekvens flimas som gestaltar vardagslivet under folkvandringstid.