Filmning pågår! I rök och dimma & med hjälp av skrän och vrål sker offrandet till gudarna.

Se första filmen kring Finnestorp. Rättigheterna till filmen är knutna till Filmhouse och Stiftelsen Arkeologi Offerplats Finnestorp.

Se filmen:

http://www.finnestorp.se/film.aspx