Då är det dags för en ny säsong för Finnestorp

Då är det dags för en ny säsong för Finnestorp. Vi har tagit en kort paus under en period. Först och främst för att jag var tvungen att göra färdigt äldre utgrävningar som exempelvis kökkenmöddingen i Ånneröd. Denna skal- och avskrädeshög från slutet av bondestenålder visade sig bli en av de mest intressanta undersökningar som jag har gjort under mina 30 år som arkeolog. Kort kan det sammanfattas med att skalhögen bildades i samband med återkommande svältperioder hos dessa fångstgrupper. Dessa svältperioder var orsakade av en ekologisk kollaps i det marina ekosystemet. Kollapsen hade sin grund övergången till ett mycket varmare hav. Det vill säga här möts en dagsaktuell fråga med stenåldersforskningen!

I år kommer en massa saker att hända kring Finnestorp. Men alla dessa olika aktiviteter återkommer jag till lite längre fram. Nämnas kan att filmen kring Finnestorp kommer först i början av maj. Vi ville ha med offerscener som Scen Vara hjälper oss med.

Detta får vara allt för denna gången.