Kallelse till årsmöte!

Välkommen till Finnestorps vänners årsmöte  
torsdagen den 5 mars 2009!

Mötet äger rum i Valeberg – Ryds hembygdsgård kl 18.30 

Grävledare Bengt Nordqvist visar bilder och berättar om fjolårets fantastiska fynd.

Även planerna inför årets grävverksamhet kommer att presenteras under mötet och Du har möjlighet att anmäla dig som frivillig!

Vi bjuder på kaffe! 

Under 2008 gjorde vi i Finnestorps vänner flera spännande och utvecklande aktiviteter. Hjälp oss att finna fler intressanta besöksmål eller föreläsare! Tipsa styrelsen! 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Egil Josefson,

Foto från exkursionen till Uppåkra. Hallgropen syns i bildens mitt.