Röntgen avslöjar

För att åskådliggöra hur man ”kan se igenom” alla föroreningarna – visar vi en röntgenbild av ett praktbleck.

Fotot visar en röntgenbild av ett av de andra praktblecken. På bilden syns tydligt all den fina dekoren.