I närbild syns alla föroreningar

Här ser vi praktblecket i närbild innan konserveringen. De olika krustorna syns tydligt mot det förgyllda partiet. Det är svårt att begripa att detta föremål skall kunna gå att rädda för eftervärlden.

Fotot visar en närbild som visar alla föroreningar och oxider som ligger likt en ”hinna” över metallytan.