Bedömning av föremålet

När fyndet har anlänt till SVK görs bedömning av föremålet. Här på fotot kan vi se att praktblecket ser ut att ha farit illa under alla detta ett och halvt årtusende som det har legat i våtmarken

På fotot kan vi se hur små dessa föremål egentligen är.