Den var inte det vi trodde..

Ja, först och främst tror jag att de flesta inte noterade detta lilla föremål under grävningen.

Men till frågan – vad kom vi fram till – nu när den var konserverad?.

”Ett litet grått oansenligt föremål – troligtvis från en relieffibula.”

Efter konservering kunde vi se att det var vackert förgyllt föremål. I ock för sig- så, långt passar det in i tolkning att föremålet skulle ha tillhört en relieffibula.  Men efter konservering kunde vi konstatera att denna tolkning var felaktigt.

Ja ack, så fel. Efter konserveringen kunde vi se att ”triangels nedre del /dess bas” var facetterat och förgyllt. Det skulle den inte ha varit om den suttit fast  med dess nedre på relieffibulan. Här skulle det istället ha varit en brottyta & inte en förgylld yta.

Nej, allt tyder på att det lilla föremålet har suttit fastlödd på ett annat beslag- men frågan är vilket? Ja, det vet vi inte idag. Det är inte det enda små-föremålet som vi har påträffat. Vi har fler (i olika varianter). De kännetecknas av att vara välgjorda, med en mycket detaljerad ornamentik. De är också i flera fall förgyllda (som nedanstående).

 

På fotot syns det facetterade föremålet och dess förgyllda bas.