Denna symbol med cirkel ovanför en triangel ….

Denna symbol med cirkel ovanför en triangel förekommer som vanligast på de så kallade relieffibulorna. Vi ser snarlika symboler (här med den vanligare varianten – en cirkel) som finns längs den övre delen/ kanten av spännet. Dessa spännen har burits av kvinnor över hela den Europeiska kontinenten (det finns undantag – men det tar jag inte upp här).

Så frågan är – är det ett fragment av en fibula som vi har påträffat?

Bilden visar en relieffibula från folkvandringstid.