I mikroskåpet syns det tydligare

I mikroskåpet syns det tydligare att det finns en massa ”krustor” på metallen som döljer dess verkliga yta.

På fotot kan man skönja en gråfärgad matt beläggning på ytan. Under allt kan man skönja en antydan till förgyllning.