Snacka om att metalldetektorna tar det mesta…

Väl inne i hos konservatorn så mäts föremålet. Det är som störst 14 kanske 15 mm. Ändå kan vi skönja flera detaljer. Vi kan se att dekoren inte är inpunsad  utan föremålets form och mönster har gjutits fram. Det vill säga har en dekor som på arkeologspråk kallas för Sjörup-stilen efter en skånsk fyndplats.

Nu kan vi se att det är en trekant med tre cirklar på dess topp.