Får inte glömma rapporten!

Det sista momentet för konservatorn är att skriva en rapport. Då berättas vad som man har gjort med föremålet och om man har sett något speciellt. Denna dokumentation över konserveringsprocessen följer sedan med föremålet under dess fortsatta resa. Nu under nästkommande vecka kommer vi att kunna följa några av de mycket spännade föremålen som vi påträffade under 2008. Vi skall se hur de ”förvandlas från gråfärgade stycken” till i flera fall guldglänsade föremål. Så följ med oss på den spännade och ”vackra resan”.

Nedan ser vi Johan jobba med rapporten om 2008 års fynd.