Ett av de mer fantasieggande föremålen…

Nu kommer ni att kunna följa några av de föremål som vi påträffade år 2008. Det blir jag som fortsätter berättelsen kring dessa fynd. Fotona kommer från flera håll – även från Johan.

Så, ett av de mer fantasi-eggande föremålen från 2008 – års undersökning var ett ”pyttelitet” gråfärgat föremål. Det är centimeter – stort och format som en ”triangel med punkt ovanför”. En märklig symbol kan tyckas men – det är en av de mest återkommande under folkvandringstid. Den har säkert haft en mycket speciell betydelse för germanerna för ca 1 500 år sedan. En förklaring kan vi återkomma till längre fram.

På bilden ser vi det ytterst minimala föremålet fotograferat mot en tegelpanna. Notera storleken gentemot bakgrundens gruskorn.

.