Krustor, mikroskåp & dremmel

Konservering av dessa praktfynd kräver noggrant genomtänkta åtgärder. Om föremålet i fråga är täckt av krustor kan man oftast inte avlägsna dessa med hjälp av mikroblästring, istället arbetar konservatorn till största delen under mikroskop. Avlägsnande av korrosionskrustor sker då med hjälp av trästickor, skalpell och liknande verktyg. Ibland kan konservatorn även använda sig av handverktyg med roterande trissor typ ”Dremmel”. Ett sådant arbete kräver stor försiktighet för att inte förstöra en eventuell orginalyta.

”Dremmeln i arbete”