Han kontroller processen med mätningar

Vattnet byts regelbundet och salthalten mäts med hjälp av en kloridmätare, när salterna har försvunnit kan man ta upp fynden för vidare konservering.

Här ser vi hur en kloridmätare ser ut. Notera betselringen av järn från 2008 års grävning.