En tillbakablick på utgrävningen på Öland

Denna plats kommer att bli mycket viktig för Finnestorp ur en kronologisk synvinkel. Fyndmaterialet från Finnestorp kan delas upp i tre faser: 1:a halvan av 400-talet, 2:a halvan av 400-talet & 1:a halvan av 500-talet. Detta är speciellt tydligt beträffande föremålskategorier som peltehängen, munbleck och svärdsknappar.

Det är just andra halvan av 400-talet som fynden från Sandby kan placeras. Titta lite extra på relieffibulan längat upp till vänster. Den är mycket snarlik en av peltehängena från Finnestorp. Vilket är ett bra exempel på dessa kronologiska markörer.

 

Ett annat föremål från Sandby som är mycket intressant för oss är den lika knappen som har fyra masker & trisklar därimellan. Vi har en snarlik från Finnestorp. Nedan är den från Sandby

 Här är länken till filmen från vetenskapens värld.

http://www.svtplay.se/video/1803080/del-4-av-18-utgravningar-pa-oland-avslojar-ett-svenskt-pompei