Finnestorp – aktuell utställning på Falbygdens museum 2013

Nu har vi påbörjat arbetet med sommarens utställning på Falbygdens museum. Vi kommer att ställa ut nya fynd (som ni aldrig har sett!) och presentera nya aspekter kring Offerplats Finnestorp. Utställningen startar den 6 juni. Mer om utställningen kommer längre fram.

Nedan Peter Jankavs & undertecknad går igenom årets planerade utställning.