Vi önskar er alla en go fortsättning av det nya året 2013

Under år 2012 utfördes den sista fältundersökningen vid Finnestorp. Men nu under innevarande år (2013) fortsätter vårt projekt kring Offerplats Finnestorp. Vi övergår nu från att insamla  fyndmaterial till att fokusera på att bearbeta och därefter att presentera våra resultat i bokform.

Vi har också erhållit ekonomiska möjligheter (från Torsten Söderbergs stiftelse) för att kunna påbörja att utföra olika tvärvetenskapliga analyser. Jag återkommer, längre fram under året, med att presentera de vetenskapliga metoder som kommer att användas.

Nedan bild från 2012 års grävning. Grävningsledaren har inte blivit knäpp! Det är endast arbete med dator som pågår…