Avrapporteringen har börjat

Nu har vi påbörjat skrivandet av grävrapporten – Finnestorp 1902-2012.

Denna publikation behandlar 110 års markingrepp som har varvats med arkeologiska utgrävningar! Som i led i detta arbete så var vi i måndags på Skara museum (Västergötlands museum) och gick igenom de föremålsfynd som finns där. Men vi kopierade också av olika planer m. m., som finns i de äldre rapporterna. Redan år 2001 var vi här med en arbetsgrupp från Fornminnesförening. Då var det frågan om att insamla så mycket kunskapsmaterial som möjligt inför nästkommande års grävning. Men nu handlade det om att samla in material för den kommande rapporten. Maria Vretemark var vår medhjälpare från museet, så vi fick den allra bästa hjälpen.

Nedan, sadelbeslaget som Hasseberg fann år 1978 vid bron. Föremålet finns på museets basutställning.